Paga.gg to internetowa społeczność zapoczątkowana w 2010 roku na publicznym serwerze teamspeak. Od tamtych czasów Paga przeszła wiele zmian organizacyjnych i technologicznych, trochę mniej zmian kadrowych i niewiele zmian klimatycznych. Paga to wciąż 'piwniczna' ekipa skupiona wokół teamspeaka, która na 100 projektów na które ma pomysły czasami realizuje 1 - i nawet wtedy mają w zwyczaju umierać śmiercią naturalną w ciągu kilku miesięcy. Z reguły wyniki tych pomysłów są też zbyt hermetyczne żeby wyjść poza pagajskie środowisko, nie mówiąc już o jakimkolwiek ich zaistnieniu.

Ale Paga to nie tylko to. Paga to miejsce codziennych spotkań i rozmów, kompletnie niezależne od stron trzecich i nie zważające na trendy. Pomimo wspomnianego 'piwnicznego' klimatu, nikt też nie stroni od osobistych spotkań - na ile oczywiście pozwalają kwestie geograficzne.

Nie jesteśmy dużą grupą ale bardzo zażyłą, tak było zawsze i pewnie zawsze będzie. Taki stan rzeczy oczywiście utrudnia formalizacje. Zawsze marzyło mi się żeby móc nazwać kiedyś Paga 'korporacją' z prawami odzwierciedlającymi wiernie wartości, którymi kieruje się nasza grupa - ale wydedukowanie czym się kierujemy i dlaczego Paga jeszcze się nie rozpadła do tej pory jest dla mnie zagadką.

2019, Maksymilian Szczepańczyk - Główny Administrator Paga

W 2019 Paga w ramach kolejnego przeprojektowania strony i logo doczekała się w końcu swoistej księgi identyfikacji zawierającej informacje na temat logo i nowych barw pagajskich.